Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mere rådgivning med inklusion

SIND Pårørenderådgivning

Om donationen

Donationen skal bidrage til, at flere udsatte borgere får et rådgivningstilbud, samt til at udvide den landsdækkende telefonrådgivning med flere frivillige, som selv er pårørende. Under corona-nedlukningen har telefonrådgivningen oplevet en mærkbar stigning i henvendelser, og derfor har de valgt at udvide åbningstiden, da man forventer, at stigningen fortsætter. SIND Pårørenderådgivning består af 12 fastansatte medarbejdere, der tilbyder pårørende til sindslidende rådgivning, vejledning og støtte. For at kunne udvide rådgivningens åbningstid skal der etableres et frivillighedsnetværk, som skal stå for uddannelsesdage, supervision og netværksmøder for at uddanne frivillige, der kan indgå i telefonrådgivningen sammen med fastansatte medarbejdere.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
SIND Pårørenderådgivning
Støttet beløb
370.435 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i første omgang og med mandat fra bestyrelsen valgt at forankre strategien ved at forlænge ansættelsen af en frivilligkoordinator, som står for rekruttering/fastholdelse og alt det administrative arbejde ift. vores frivillige, herunder indkald til netværksmøder, supervision, udd. dage etc. Dette giver et løbende driftsunderskud, og vi håber derfor med genforhandling af samarbejdsaftaler med Landsforening og Aarhus Kommune, at vi kan indgå bedre driftsaftaler med afsæt i dokumentation.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er i projektperioden lykkedes at rekruttere 36 nye frivillige, hvor 75% selv har en pårørendebaggrund. Der har ligeledes blevet afviklet 6 planlagte uddannelsesdage for nye frivillige. Herudover har der været afviklet 3 supervisionsdage og 4 netværksmøder med relevante oplæg. I stedet for en app er udviklet et nyt IT system, som er blevet implementeret i løbet af projektets varighed, og det understøtter de behov, som der er i- og omkring rådgivningens drift.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået flere frivillige end vi havde målsat. Til gengæld har vi ift. antal henvendelser genereret i alt 5441 i 2022. Vores fokus i projektet har primært været at udvikle en ny frivilligstrategi, hvor vi især har haft fokus på frivillige med pårørendebaggrund, og dette er vi lykkedes med. Og strategien er nu fuldt implementeret. Vi kunne tidligere ikke få det antal frivillige vi har behov for, og nu er vi i den situation at vi periodisk har måttet oprette venteliste. Fantastisk projekt.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle