Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mere tryghed i almene boliger

Boligselskabet Sjælland

Om donationen

Flere beboere i almene boliger udsættes for indbrudsforsøg og utryghedsskabende adfærd i fællesområderne. Men beboere i almenboliger har ikke altid mulighed for frit at indbrudssikre deres bolig gennem udskiftning af hoveddør og vinduer eller ændre på fællesarealerne, da de almene boligforeninger ofte ikke har økonomisk råderum til at effektuere de indbrudsforebyggende og tryghedsskabende tiltag. Med denne donation ønsker Boligselskabet Sjælland at styrke forebyggelsen af indbrud, fremme trygheden og skabe positive nabofællesskaber imellem sine beboere ved at gennemføre en række aktiviteter, bl.a. informationsaftener med indbrudsforebyggelseseksperter og det lokale politi, tryghedsvandringer for afdelingsbestyrelsen med deltagelse af nærpoliti og landskabsarkitekter, mobilisering af Nabohjælp via informationsvideoer samt generel indbrudssikring af de almene boliger. Med det formål at kunne udbrede projektet til andre almene boligorganisationer udarbejdes samtidig en drejebog i samarbejde med Danmarks Almene Boliger og almennet.dk med gode råd til igangsættelse af aktiviteter, der kan føre til mere trygge boligområder.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Boligselskabet Sjælland
Støttet beløb
695.000 kr., år 2020
Delmål
Forebyg indbrud

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har virkelig taget dette projekt til os både som boligselskab men i høj grad også hos beboerne. Internt har byggeri, renovering og driften nu fokus på tryghedsfremmende muligheder og forbedringer. Hos beboerne har vi en række tryghedsambassadører som holder øje og skaber tryghed i deres forskellige afdelinger. Og så har vi fået et langt bedre kendskab til lokalpoliti og kommune gennem dette projekt. De relationer gør, at vi kan tage langt flere ting i opløbet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål er blevet indfriet i høj grad. Vi har justeret undervejes pga. covi19, men har fundet alternative veje til at få tryghedsfremmende informationer ud til vores mange forskellige beboere. Vi har undervejs lært, at det er relationerne der er de vigtigste for oplevet tryghed og derfor har vi koblet vores oplæg sammen med fællesskabende forløb. Nabohjælp appen har vist sig ikke at være attraktiv for særligt vores ældre beboere, men Facebook lokalgrupper har samme funktion.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i den grad gjort meget anderledes. Vi har fundet en rigtig god model til alle fem punkter. Hvis man skulle have gjort noget bedre, ville det være i punkt 4. At få særligt de ældre til at bruge appen Nabohjælp har vist sig at være noget nær umuligt. Mange af dem var online, da Nabohjælp havde en hjemmeside, men apps og her tilhørende opdateringer mv. har fået flere til helt at opgive.

Delmål

Forebyg indbrud

Gode relationer mellem naboer, flere der sikrer deres døre og vinduer og et stærkt samarbejde mellem kommuner, politi og borgere. Vi vil arbejde for at mindske utrygheden for indbrud og forebygge, at de sker.

Mere om vores fokusområde Forebyg indbrud