Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mere uddannelse til vågere

Vågetjenesten Odder

Om donationen

Vågetjenesten Odder består af frivillige med et mål om at gøre en forskel ved at være medmenneskeligt til stede, give tryghed, omsorg og nærvær til døende. Vågerne giver også aflastning og støtte til pårørende i det svære forløb. Med donationen kan vågerne blive uddannet til at varetage pårørendekontakt og blive i stand til at skabe den nødvendige tryghed og ro omkring den døende og de pårørende.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Vågetjenesten Odder
Støttet beløb
318.000 kr., år 2021
Delmål
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vågernes viden vil kunne bruges så længe der er vågere. Det de har lært vil ikke blive forældet. Det samme gælder samarbejdspartnere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fulgt planen, som var lagt inden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det ikke giver rigtigt mening at komme med et estimat, men vi har prøvet alligevel. Der har deltaget forskellige mennesker på kurserne, men en stor del har været gengangere. Disse mennesker har kunnet bruge det, de har lært på kurserne i forskellige sammenhænge og derfor har rigtig mange fået indirekte eller direkte glæde af dem. Samarbejdspartnere, der har forskellige kontaktflader bør også inkluderes.