Søg støtte

Søg

Selvevaluering

MIN idrætsbog

Dansk Atletik Forbund

Om donationen

Idræt har en positiv effekt på børn og unges sundhed og trivsel, men alligevel lever mange børn og unge ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters fysisk aktivitet om dagen. Denne donation går til et projekt, der vil udvikle og afprøve MIN idrætsbog, som skal være en fysisk bog, der uddeles til elever på folkeskolens 4., 5. og 6. klassetrin. MIN idrætsbog vil sætte fokus på børns motoriske kompetencer samt aktiviteter og idrætsgrene, der kan understøtte og udvikle de motoriske færdigheder. Den vil også indeholde skemaer til dataindsamling og generelt kunne fungere som en faglig dagbog for eleverne, der løbende kan indskrive data på baggrund af aktiviteter i undervisningen. Formålet med projektet er at øge elevernes kendskab til motorik og både klassiske og alternative idrætsgrene, som kan inspirere dem til at dyrke forskellige typer af idræt i og uden for skolen. Med MIN idrætsbog vil eleverne kunne følge deres egen udvikling af fysiske og motoriske kompetencer, og idrætslærerne vil få et arbejdsredskab, som kan styrke samarbejdet mellem dem, eleverne, forældrene samt andre lærere i forhold til tværfaglige forløb. Målet på lang sigt er at få eleverne til at dyrke mere idræt og udvikle og sund og aktiv livsstil. Projektet gennemføres som et pilotprojekt på skoler i ti kommuner i Region Sjælland og vil ske i et samarbejde mellem Dansk Atletik Forbund og Komiteen for Sundhedsoplysning med Dansk Skoleidræt som tæt sparringspartner.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Dansk Atletik Forbund
Støttet beløb
1.479.000 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er i mindre grad lykkedes at forankre projektet ude på skolerne. Det er ikke lykkedes at få skoleledelserne involverede i projektet. De enkelte lærere har taget ejerskabet og har ikke involveret deres ledelse. Lærerene har dog taget bogen til sig og de har været begejstrede for aktiviteterne og for de åbne rammer for tilrettelæggelse af forløb. Dette har styrket implementeringen af bogen i undervisningen. Bogen er også blevet anvendt tværfagligt og er blevet delt med kollegaer på skolen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De kortsigtede mål er delvist blevet indfriet. Vores evaluering viser, at eleverne har fået større forståelse for kroppens bevægelser og har øget deres bevægelseskompetencer. Desværre har bogen ikke inspireret eleverne til at dyrke mere idræt. Anvendelse af bogen har i høj grad været afhængig af den enkelte lærer og har i lav grad været anvendt til samarbejde uden for skolen. Til gengæld har bogen været brugt tværfagligt og den har potentiale til udbredelse på tværs af det fællesfaglige arbejde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi brugte meget tid på forundersøgelse og på at finde frem til den rigtige opbygning, indhold og udseende til bogen. Vi opdagede i den forbindelse at dagsbogsdelen og koblingen til sportsgrene kunne gøres anderledes. I stedet for skema til dataindsamling, udviklede vi et scoreboard til færdighedsbadges. Alle badges blev koblet til sportsgrene. Kun 10 lærere deltog i projektet. Vi samlede derfor opstartsbegivenhederne til to workshops. Kun lærerne deltog, desværre ikke skoleledelsen eller medier.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet