Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mindfulness

Kvindehuset i Lyngby

Om donationen

Kvindehuset i Lyngby er et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har oplevet vold eller trusler i deres nære relationer. Siden efteråret 2020 har Kvindehuset afholdt ugentlige mindfulness-sessioner, der hjælper kvinderne og børnene med at finde ro og skaber et fællesskab imellem deltagerne. Sessionerne bidrager også med teknikker, indsigt og læring, der kan bruges videre i forhold til egen livsmestring. Denne donation går til fortsat at kunne tilbyde mindfulness-sessioner til kvinder og børn i Kvindehuset.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kvindehuset i Lyngby
Støttet beløb
51.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af besparelser i kommunen, er det ikke muligt med en egentlig forankring, men vi tager dele af projektet videre i hverdagen

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Beklager at jeg ikke har fået svaret på denne mail. Henriette er stoppet i Kvindehuset. Jeg har afholdt udgiften i perioden fra 1.9 2022 til 1.2.2023 for Kvindehusets eget budget, da der var et lille mindre forbrug på sidste års budget. Vi har derfor ikke haft udgiften lagt på denne ansøgning. Er der en mulighed for at anvende de tildelte midler i perioden fra 1.5.2023-31.21.2023 til samme formår? med venlig hilsen Linda Dichow Kaas Forstander Kvindehuset i Lyngby

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet er indfriet i meget høj grad, det har været tid til fordybelse og til at kunne trække vejret, skabe ro og glade stunder med hjælp fra Mette Wille, og i samarbejde med den pædagogiske faggruppe i Kvindehuset

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start