Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mindfulness for pårørende

BEDRE PSYKIATRI, landsforeningen for pårørende

Om donationen

Mindfulness er en veldokumenteret metode til at undgå stress og depression. BEDRE PSYKIATRI – Landsforeningen for pårørende i Roskilde/Lejre ønsker med denne donation at tilbyde pårørende til personer med psykiske lidelser et mindfulness-forløb bestående af otte sessioner, hvor de bliver undervist i mindfulness-metoder. Formålet med sessionerne er, at de pårørende får hjælp og redskaber til at få en større indre ro.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
BEDRE PSYKIATRI, landsforeningen for pårørende
Støttet beløb
21.044 kr., år 2017
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mindfulness er blevet en del af vores faste tilbud til medlemmerne

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
BEDRE PSYKIATRI, Roskilde/Lejre Evaluering af kursus i mindfulness 2018 Udpluk af kommentarer: Hvilken vigtigste læring tager du med? • Vigtigheden af at finde ro til sil selv i hverdagen og i pressede situationer • At jeg har brug for det meditative rum • Mærk dig selv og vær tro mod dig selv • Større selvindsigt. Refleksion • Kurset har bidraget til mere ro i sindet Vil du anbefale mere opfølgning i fht. mindfulness – hvis ja, hvorfor? • Ja det vil jeg helt klart, da mindfulness er en process som man skal arbejde med hele livet og altid kan lære mere. • Mere vil gøre det nemmere at holde fast i sin nye viden. • Det er stærkt værktøj • Bestemt. Vi skal passe på os selv for at kunne passe på vores pårørende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej det mener jeg ikke. Vi er meget glade for Jens Hyldahl og hans metode

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed