Søg støtte

Søg

Selvevaluering

MindMyAngel - englekjoler

MindMyAngel (forening)

Om donationen

Donationen går til at støtte og hjælpe familier med at tage en værdig afsked med deres døde spædbarn. Hvert år dør ca. 1.160 babyer umiddelbart før, under og efter fødslen i Danmark. Forældre, der mister et barn, er i markant forhøjet risiko for at udvikle et forlænget og kompliceret sorgforløb med store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. MindMyAngel tilbyder englekjoler, sov-sødt-poser, madrasser og indsatser til kølelifte til 14 fødesteder i Danmark og et på Færøerne. Det er frivillige, der syr kjoler mv. af brudekjoler, som primært er doneret af mødre eller andre, der selv har haft spædbarnsdød tæt inde på livet. På den måde kan forældre og søskende få taget en værdig afsked med deres døde barn eller søskende, hvilket er vigtigt for børnenes og hele familiens videre sorgproces.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
MindMyAngel (forening)
Støttet beløb
400.000 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret på rigtig mange fødesteder i DK. Men vi er ikke økonomisk forankrede, og desværre går MindMyAngel en usikker fremtid i møde, nu da midlerne er brugt op. Men vi kan ikke tage fra os, den kæmpe forskel vi har gjort for hundredevis af familier.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde tre forskellige overordnede mål: 1) Udbredes til flere fødesteder. Vi fik halvdelen af det beløb, vi søgte, med det in mente har vi nået rigtig langt ud. Vi har modtager over 500 brudekjoler, er på ca. 2/3 af landets fødesteder, og har doneret ca. 600 englekjoler, sovsødt-poser mv. 2) Blive økonomisk uafhængige. Det er ikke lykkedes, men vi har samlet en del penge ind. 3) Mindske senfølger efter at miste et barn. Vi har fået mange henvendelser om, hvilken forskel vi gør.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der hvor vi har haltet mest er på to områder: 1) Gøre os økonomisk uafhængige. Vi er gået fra at være et frivilligt projekt til at løse et samfundsproblem, og selvom frivillige laver julemarkeder, indsamlinger, mv. til fordel for os, så er det ikke nok. Og vi har ikke kunnet finde en donor, der kunne sikre os femadrettet. 2) Uddanne sygehuspersonale Grundet at vi kun kunne finansiere en halvtidsstilling, havde vi ikke ressourcer til at være så udadvendte, som vi havde ambitioner om.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet