Søg støtte

Søg

Selvevaluering

MinRådgivningsPartner fase 3

University college Copenhagen

Om donationen

Donationen går til tredje fase af det allerede igangværende projekt MinRådgivningsPartner. Projektet skal forbedre kvaliteten af samtaler mellem unge og socialrådgivere gennem feedback på videofilmede samtaler. Samtaler mellem socialrådgivere i kommunerne og udsatte unge stiller komplekse krav til sagsbehandlernes kompetencer, der skal være af både analytisk, refleksiv og handlingsorienteret karakter. De unge kæmper med fx psykiske skrøbeligheder, misbrug, kriminalitet mm. Metoden bag MinRådgivningsPartner vil blive evalueret og udviklet til at indgå i et omfattende undervisningsmateriale, som skal anvendes på uddannelser rettet mod socialrådgivere og andre professioner.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
University college Copenhagen
Støttet beløb
3.614.405 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret på socialrådgiveruddannelserne, og bliver på KP brugt som et centralt element til at styrke de færdiguddannedes kompetencer. De 83 socialrådgivere som deltog i projektet har udtrykt de fik forbedret deres kompetencer, ligeledes har 3 af kommunerne haft ekstra forløb med MRP. Desuden fandt Social Talks projektet så vigtigt at det er formidlet via deres platforme.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er analyseret 335 video-optagelser af samtaler mellem unge og socialrådgivere i kommunale børne-familieafdelinger. Der er lavet en model for dimensioner i samtalen og et redskab til at vurdere om samtalernes værdi med detaljeret kodebog. Der er målt god reliabilitet og validitet. MRP er præsenteret på forskerkonferencer. Der er nu en lærebog, senest offentliggjort en forskningsartikel, en in press og tre andre kommer i oktober 2023. MRP indgår i srg-uddannelsen og en række kursusaktiviteter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Socialstyrelsen, Vive og Børns Vilkår kunne medvirke til at udbrede metoden, som er forskningsfunderet i Center for inddragelse af børn og unge. Trods fremsendelse af publikationer og deltagelse i konferencer har det ikke ført til et samarbejde. Måske kunne KP som institution have interveneret i processen og øget formidlingsindsatsen.