Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mobil Akutkasse

Aalborg Universitetshospital

Om donationen

Flytning af kritisk syge patienter på Aalborg Universitetshospital involverer i dag mange hænder og flere afdelinger, hvilket kan være en kompliceret proces, der ofte indebærer store risici for patienten. Formålet med projektet er derfor at sætte fokus på innovation i forbindelse med flytning af kritisk syge patienter gennem udvikling af specialdesignede kasser og monteringsløsninger til patienternes senge – såkaldte mobile akutkasser. I tilfælde af akutte komplikationer under transport af patienter er det nødvendigt for personalet bl.a. at medbringe forskellige typer af medicin, sprøjter, en kanyleboks og ventilationsposer. I dag indsamles udstyret i forskellige rum, hvilket er uhensigtsmæssigt, da det tager tid at indsamle og klargøre. Med over 1.000 interne hospitalstransporter årligt, positive resultater fra prototypetesten samt udbredelse til andre afdelinger vurderes det, at en implementering af en mobil akutkasse vil kvalitetsløfte ca. 35 pct. af transporterne.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Universitetshospital
Støttet beløb
40.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med økonomiske begrænsninger kommer Den Mobile Akuttaske i kategorien "Nice to have" frem for "Need to have"

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Personalet føler sig trygge ved at have en taske med ved kritiske patienttransporter, hvor der kan opstå nødsituationer. Her er de umiddelbare hjælpemidler og medicin tilstede i tasken, som er standard på Hospitalet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke umiddelbart