Søg støtte

Søg

Selvevaluering

MobiliserDemokratiskFællesskab

Københavns Universitet

Om donationen

Denne donation går til analyser af demokratisk mobilisering og til indsamling af data fra alle valgsteder i Danmark om hvem, der har stemt, hvilket igen skal kobles til en række baggrundsoplysninger hos Danmarks Statistik. I anonymiseret form kan data derefter bruges til i detaljer at kortlægge valgdeltagelsen ved folketings- og europaparlamentsvalg. Dataindsamlingen er baseret på registerdata. Dataene vil dække flere valg, hvilket muliggør nøjere analyser af udviklingstendenser. Valgdeltagelsen i Danmark er generelt høj, men blandt særlige grupper i samfundet er den for lav.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet
Støttet beløb
572.814 kr., år 2019
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medierne og kommunerne har været meget interesseret i resultaterne, så er rapportere vidt og bredt. Også om til det kommende EPvalg (ev24) mærker jeg en meget stor interesse for resultaterne. Hansen, K.M. (2020) Valgdeltagelsen ved Europaparlamentsvalget 2019. CVAP Working Papers Series, 1/2020 Hansen, K.M. (2020) Valgdeltagelsen ved Folketingsvalget 2019. CVAP Working Papers Series, 2/2020 Hansen, K.M. (2021) Valgdeltagelse, s. 123-143 i K.M. Hansen & R. Stubager (eds.) (2021) Klimavalg, Djøf.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Valglister er indsamlet fra kommunerne og analyseret ved folketingsvalg 2019 og europarlamentsvalg i 2019. Rapporterne er massivt rapporteret i medierne og sendt direkte til alle kommunerne, som har anvendt dem i deres evaluering af forskellige mobiliseringsindsatser. Hansen, K.M. (2020) Valgdeltagelsen ved Europaparlamentsvalget 2019. Hansen, K.M. (2020) Valgdeltagelsen ved Folketingsvalget 2019. CVAP Hansen, K.M. (2021) og Hansen (2020)

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Giver have haft ressourcer til at lave endnu flere felteksperimenter på valgdeltagelsen, hvilket jeg håber vi får mulighed for i fremtiden.