Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mobilt knallertværksted

Langeland Ungdomsskole

Om donationen

Overordnet er målsætningen med projektet at skabe større tryghed for de unge og for borgerne på Langeland. Der er unge på Langeland der ikke er en del af foreningslivet og som er overladt meget til sig selv. De kører knallert og bliver af de ældre borgere ofte opfattet som uro- og utrygskabende i bylivet. Den kultur vil projektet gerne ændre ved at oprette et mobilt værksted, der kan møde de unge der hvor de er og igennem positivt værksteds-fællesskab give de unge mulighed for at udvikle deres kompetencer og interesser, så de bliver bedre trafikanter og borgere, der bidrager positivt til det store fællesskab. De unge brugere af værkstedet vil udover at få et kompetenceløft socialt og fagligt også modtage undervisning i færdselsrelateret førstehjælp, og vi satser på at finde unge ambassadører til betjening af Hjertestarter, der vil være tilknyttet værkstedet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Langeland Ungdomsskole
Støttet beløb
366.375 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Værkstedet er en fast del af knallertkørekort undervisning i ungdomsskolen og deltager ved åben skole arrangementer, samt store events rundt om på øen. På den måde i tale sætter vi trafiksikkerhed kontinuerligt for de unge. Gentagen fokus på trafiksikkerhed, forankre bevidst hos de unge omkring det.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har skabt øget bevidsthed hos de unge omkring trafiksikkerhed. De unge har fået indsigt i, at de har et ansvar for både dem selv og andre trafikanter. De har fået teknisk viden omkring motordrevne køretøjer samt eldrevne alternativer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis vi skulle have fastholdt de unge i større grad i et mobilt værksted, ville det indebære at lave ulovlige knallerter og det kan vi ikke forsvare at være en del af.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle