Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Møder for voksne med senfølger

Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger

Om donationen

Voksne med senfølger fra seksuelle overgreb kan have svært ved at indgå i fællesskaber. Ovenikøbet findes der meget få støtte- og behandlingsmuligheder. Senfølger kommer blandt andet til udtryk ved skam, følelsen af fremmedgjorthed, angst og mistillid. Hos Spor lokalforeningen i Midtjylland, der er en forening for voksne med senfølger, ønsker man at arrangere månedlige møder for medlemmerne med fokus på samtale. Tilbuddet adskiller sig fra øvrige indsatser, da der tages udgangspunkt i deltagernes egen drivkraft og ressourcer. Målet er på sigt at få de sårbare voksne til at deltage i livet omkring dem og indgå i fællesskaber. Donationen fra TrygFonden skal blandt andet gå til forplejning, transport, lokaleleje og tryksager.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger
Støttet beløb
17.500 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Møderne planlægges for et kalenderår af gangen, og fortsætter hermed.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I Midtjysk Spor er det lykkedes at planlægge og afholde månedlige cafémøder med oplæg om senfølger for alle interesserede. Møderne foregår på caféer i Århus og indtager dermed en plads i det offentlige rum, som i sig selv er en bedrift for de frivillige, som på den måde står frem i deres lokalamråde, til inspiration for andre senfølge-ramte, der dermed får mulighed for at vide at de ikke er alene. Gruppen har uddelt en flyer med årets mødedatoer, og det er en landvinding at få skabt en kontinuerlig og stabil mulighed for at mødes.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, ikke hvis de frivillige ressourcerne skal kunne følge med. Midtjysk Spor følger deres plan, og forventer at den faste møderække udgør et afgørende grundlag for at forankre Midtjysk Spor i den århusianske bevidsthed, så voksne med senfølger har et fællesskab at opsøge, når de er klar.