Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Motion der smitter

Café Exit

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Café Exit
Støttet beløb
371.300 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der laves jævnligt workshops, hvor motion indgår som element. 3 folketingspolitikere har deltaget i motionen. Café Exit arrangerer to gange om året motionsløb inde i det lukkede fængsel i Søbysørgård med ca. 50 deltagere. Café Exit deltagere hvert år i DHL i Odense med hold af frivillige og brugere (i 2023 med 5 hold). Café Exit har sammen med DGI uddannet indsatte til instruktører. Café Exit arrangerer yoga og meditationskurser. En indsat har fået lov at være instruktør for unge indsatte.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Motionsprojektet som startede under corona og var et stort lyspunkt for indsatte, som ellers var helt afskåret fra omverdenen. Projektet bevirkede desuden at Café Exit fik skabt en meget nær relation til de indsatte i Søbysøgård Fængsel. Dette er fortsat efterfølgende, og indsatte fremhæver den ligeværdige relation i motionen, hvor det typisk er indsatte som er instruktører for folk ude fra.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er bedst erfaring med at engagere mennesker i direkte aktiviteter, samt at udnytte momentum og at tage bestik af hvad der er muligt hvornår. Der er mindre gode erfaringer med at lave materiale, som udleveres, og hvor det i fængsler kan være svært at følge op på den enkeltes brug af det.