Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Motion for hele familien

Løbeklubben Degnemoseløberen

Om donationen

Løbeklubben Degnemoseløberen ønsker at afholde et lokalt motionsløb for familier i foråret 2017. Løbet er en årligt tilbagevendende begivenhed siden 1974 og har til formål at få lokalbefolkningen til at dyrke motion. Donationen skal bruges til en samarittervagt fra Dansk Røde Kors, der kan udøve professionel hjælp i målområdet, hvis der skulle blive behov for det.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Løbeklubben Degnemoseløberen
Støttet beløb
2.500 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er i dag meget svært at sælge alle løbenumre, da der i dag findes rigtig mange motionstilbud hvoraf mange er drevet af kommercielle virksomheder. Det presser foreningslivet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik 182 tilmeldte løbere hvoraf 24 løbere var under 19 år. Dvs. 13% af deltagerne var unge mennesker. Det var meget tilfredsstillende. Flere familier fra lokalområdet deltog. Vi har også et enkelt uheld der krævende assistance fra Samaritter fra Røde Kors.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er i dag meget svært at få frivillige til at tage ansvar for foreningsarbejde, men klubbens størrelse gør at der er et godt social engagement. Flere kunne godt tage større ansvar og de få ildsjæle der er, kæmper en brav kamp.