Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Motion fremmer mental sundhed

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune

Om donationen

Værestedet Den Blå Café er et tilbud til alle psykisk sårbare og sindslidende personer i Ikast-Brande Kommune. Mennesker med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed er generelt i dårligere form end andre, da sygdommen ofte medfører træthed og manglende psykisk overskud til at udføre daglige gøremål. Med donationen kan der etableres træningsfaciliteter i den frie natur ved Den Blå Café. Dermed kan brugerne være fysisk aktive på hold, hvor de kan motivere hinanden, eller på egen hånd i et miljø, de kender.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune
Støttet beløb
197.937 kr., år 2021
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er ikke i mål endnu, men fremtiden er positiv og indeholder mange muligheder. Nu rammer vi godt nok vinterens kolde og mørke måneder, så der må tænkes i lidt andre baner. Jeg tror erfaringen indtil videre har vist os, at vi skal holdes os i en konstant udvikling, og så skal der bruges lidt længere tid og flere kræfter på at fastholde borgerne i gode, varige vaner.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette projekt lagde byggestenene til, at vi kunne indfri ønsket om mere motion og aktivitet i dagligdagen for brugere af Værestedet Den Blå Café og borgere tilknyttet Socialpsykiatrien i Ikast. Vi har startet cirkeltræning op som fast ugentlig aktivitet, og sammen med ugentlige gåture og svømning vil jeg sige, at vi har lagt godt fra start for at bruge motion som mestringsredskab i hverdagen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var positivt, allerede fra start, at se enkelte borgere benytte faciliteterne individuelt eller sammen med en borger. Vores træningsområde er placeret så privat, at man kan føle tryghed i at være der. Vi har også set borgere tage op og træne med om natten, hvis de har haft for meget uro. Det som har været det sværeste, har været opstarten af holdaktiviteterne. Her skal vi gå blødere til værks, da det på nogen godt kan virke skræmmende at starte på noget nyt.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv