Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Motion og mestring af eget liv

Socialpædagogisk Center Næstved, afd. Nygårdsvej

Om donationen

Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Socialpædagogisk Center Næstved, afd. Nygårdsvej
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkedes godt med forankring og implementering af cyklen. Cyklen bliver brugt dagligt, og der er til tider rift om den. Vi tager cyklen de steder vi kan, eksempelvis til lægen for at aflevere urinprøve. Beboerne er mindre afhængige af det offentlige - de bor et sted med kun en busforbindelse, hvorfor de tidligere har taget taxa ofte hvis bussen ikke kører. Nu kan vi tage cyklen, og være spontane, eksempelvis hvis en beboer skal aflevere en urinprøve til læge, så kan vi cykle.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Størstedelen af beboerne har på nuværende tidspunkt været med ude og cykle, blandt andet bliver der cyklet til/fra beskæftigelsestilbud, ud for at handle, til fritidsaktiviteter, lægebesøg og generelle ture for motionen og fornøjelsens skyld mm. Målet er i den grad opnået, og beboerne kan deltage aktivt i eget liv på trods af fysiske udfordringer. Vi har dog et par enkelte beboere der ikke ønsket en cykeltur endnu, blandt andet grundet en frygt for at de er for tunge til cyklen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, el-duocyklen er det helt rigtige til opnåelse af vores mål. Cyklen bidrager til en opnået mestringsfølelse og succesoplevelse - der er ikke de store fysiske krav til cyklen, hvorfor selv dårligt gående beboere kan deltage. Beboerne er i større grad blevet aktive deltagere i eget liv.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle