Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Motivation og motion

Bostøtte og Botilbud handicap Favrskov kommune

Om donationen

Eriksminde, en del af Bostøtte og Botilbud Handicap Favrskov Kommune, er et bosted for 27 borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det kan være en særlig udfordring at komme ud og være aktiv som handicappet, hvilket ofte kan føre til en isolation af den handicappede borger. Med en side-by-side cykel med motor vil personalet være i stand til at køre rundt med borgerne, og borgerne vil kunne få stimuleret deres sanser og få vind i håret.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bostøtte og Botilbud handicap Favrskov kommune
Støttet beløb
40.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er stadig i proces, men oplevelsen er at, fordi vi er så mange medarbejdere i vores organisation så er der altid mange personaler der er aktive og bakker op omkring at være aktive i at det er og forbliver en del af vores dagligdag og cykle med flest mulig borgere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Borgerne er motiveret for at komme ud og cykle, og personalet gør også brug af muligheden. Det at vi har fået en el-cykel gør også at vi kan komme på lange cykelture rundt i hele byen, fordi vi kan cykle op ad de bakker der er i området. det har også været positivt for de borgere der har svært ved at være i større folkemængder at man så har kunnet cykle fx ned i byen og være en del af et byliv, men uden at det er ubehageligt. Vi ser at vores borgere er motiveret for at komme ud og cykle, de vil gerne, kan godt og efterfølgende har de en god oplevelse at fortælle om samtidig med at de har fået brugt deres krop og fysik, og at de bliver trætte og udmattede på en sund måde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har endnu ikke oplevet at borgere ikke har villet med ud at cykle, faktisk har vi oplevet at første gang de bliver præsenteret for at det er den aktivitet de skal så er der begejstring for det, samt at der også er glæde ved at skulle have oplevelsen igen, så når vores borgere får at vide, at nu skal de igen ud at cykle så er der stor begejstring som respons.