Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Motivation til motion

Haslev Handicapidræt

Om donationen

Haslev Handicapidræt har modtaget en donation til et særligt bord, som kan bruges til at spille Showdown – en form for bordtennisspil, der kan bruges af blinde og svagtseende.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Haslev Handicapidræt
Støttet beløb
15.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har arbejdet hele 2019 medprojektet og vil fortsat reklamere for sportsgrenen, dels, ved at informere synskonsulenter mm om vores eksistens. samt være synlige ved kommunens arrangement foreningernes dag, hvor alle klubber i Fakse kommune kan deltage.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kom ikke helt i mål i forhold til at motivere andre til at dyrke motion. på trods af avis artikler, deltagelse i foreningenes dag, åbent hus og udbredelse af pjecer om sporten. Et medlem som har været lidt svævende i deltagelse er blevet mere stabil efter det nye bord er kommet. klubmedlemmerne har med stor glæde modtaget træning, fra en udviklings træner, samt spillet mod andre klubmedlemmer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
hvis der havde været mere tid havde det måske været muligt at invitere flere institutioner på besøg, for at prøve sportsgrenen.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle