Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Motivation til motion

Haslev Handicapidræt

Om donationen

Haslev Handicapidræt har modtaget en donation til et særligt bord, som kan bruges til at spille Showdown – en form for bordtennisspil, der kan bruges af blinde og svagtseende.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Haslev Handicapidræt
Støttet beløb
15.000 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har arbejdet hele 2019 medprojektet og vil fortsat reklamere for sportsgrenen, dels, ved at informere synskonsulenter mm om vores eksistens. samt være synlige ved kommunens arrangement foreningernes dag, hvor alle klubber i Fakse kommune kan deltage.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kom ikke helt i mål i forhold til at motivere andre til at dyrke motion. på trods af avis artikler, deltagelse i foreningenes dag, åbent hus og udbredelse af pjecer om sporten. Et medlem som har været lidt svævende i deltagelse er blevet mere stabil efter det nye bord er kommet. klubmedlemmerne har med stor glæde modtaget træning, fra en udviklings træner, samt spillet mod andre klubmedlemmer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
hvis der havde været mere tid havde det måske været muligt at invitere flere institutioner på besøg, for at prøve sportsgrenen.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet