Søg støtte

Søg

Selvevaluering

MOVE: en app til sårbare unge

Aalborg Universitet

Om donationen

Psykisk sygdom som angst og depression resulterer ofte i isolation og ensomhed. Udover sundhedstilbud har danskere med psykiske lidelser behov for et netværk med ligesindede, hvor fokus er på at være sund i modsætning til syg. Patientnetværket var et tidligere projekt, også støttet af TrygFonden, der viste, at udsatte unge profiterede af at deltage i motionsnetværk, og at sociale teknologier var med til at give dem en oplevelse af, at de var en del af et netværk i lokalområdet og herigennem se en vej ud af ensomhed. På baggrund af de gode erfaringer med Patientnetværket skal denne donation gå til at udvikle og evaluere en mobilapplikation, som skal støtte sårbare unge i at etablere og fastholde motionsnetværk med ligestillede i deres nærområde. Formålet med projektet er derfor at forbedre indsatsen, så effekten kan blive endnu større.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
997.500 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkes at forankre projektet således at appen anvendes fremadrettet til at nå den ønskede målgruppe både i boligområder i Aalborg Øst men også i Aalborg generelt samt andre dele af Nordjylland. Viden fra projektet er delt i forskningspublikationer, på forskningskonferencer samt i nationale netværk for eSundhed - centrale pointer fra projektet: fokus på udsatte borgere i arbejde med eSundhed, brugerinddragelse i udvikling af digitale services, fokus på boligområder og fællesskaber.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets mål er i høj grad nået. Der er blevet udviklet en driftstikker app som er frit tilgængelig for download til iOS og android. Den mobile app er testet på mere end 100 borgere og der har været flere pilottest. COVID-19 satte dog en bremse i udbredelsen af af appen men i projektets afsluttende halvår er appen overdraget til SIFA som bruger appen i arbejdet med at etablere Aktive Fællesskaber/fremme motion i boligområder. Appen implementeres altså i 2022 i større skala/nye boligområder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Involvering af borgere gennem hele processen har været rigtig og afgørende for at appen lykkes med et design der rammer målgruppen. Projektet er regionalt. Et større (nationalt) konsortie kunne have bidraget til en højere grad af udbredelse både i løbet af projektet men også efter projektets afslutning hvor brugen af appen primært vil være fokuseret på boligområder i Aalborg og Nordjylland.