Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Museum for alle

Museum Østjylland

Om donationen

Museum Østjylland udvidede i 2017 museet med en afdeling i Grenaa, som de har fokus på at gøre til det mest tilgængelige museum i Danmark. En del af dette fokus omhandler inklusionen af svagtseende gæster. For at imødekomme mennesker med stærk synsnedsættelse eller blindhed, vil denne donation gå til at producere ti audioguides. Audioguiden vil ikke være som en normal audioguide, der er at finde på de fleste museer. I stedet vil de beskrive rummenes indretning, temaer, udstillinger og mere, der skal gøre det muligt for de blinde og svagtseende at besøge museet på egen hånd. Dette skal også supplere museets andre indsatser, hvor der er fokus på ting, som gæsterne han høre og mærke.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Museum Østjylland
Støttet beløb
30.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet vil blive forankret i januar 2020, hvor vi vil få besøg af de første brugere. Audioguiden blev leveret i decamber 2019, hvorfor det endnu ikke har været muligt at teste produktet på brugergrupper. Vi vil endvidere i starten af 2020 markedsføre produktet gennem alle vores relevante samarbejdspartnere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er gennemført og Museum Østjylland i Grenaa kan nu tilbyde gæster med synsnedsættelse audioguides. Da indholdet var færdigproduceret i december 2019, har vores gæster endnu ikke haft mulighed for at afprøve det færdige produkt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Samarbejdet mellem Museum Østjylland, DH Norddjus og IBOS har været meget godt gennem arbejdet med vores udstillinger og er det fortsat. Samarbejdet med Imagineear, den engelske leverandør, har været velfungerende. Det har ikke været muligt at finde et dansk firma med samme erfaring og ekspertise indenfor området. Havde et sådant firma eksisteret i Danmark, havde det muligvis givet et lettere samarbejde med mulighed for, at leverandøren kunne besøge museet.