Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Musik for udsatte børn

Odense Musikskole

Om donationen

Odense Musikskole ønsker at give musikalske oplevelser til børn, der ellers ikke ville komme i kontakt med kultur. Med donationen ønsker Odense Musikskole at udlevere en sangbog og et rytmeinstrument til alle børn med specielle behov under ni år i Odense Kommune. Formålet med projektet er at give børnene en fælles oplevelse med kultur/musik. Musikskolens lærere kommer ud på fire institutioner og afholder arrangementer med det mål at få fem-ti pct. af børnene til at melde sig ind i musikskolen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Odense Musikskole
Støttet beløb
41.240 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Musikskolens udviklingsgruppe har arbejdet hårdt for at kunne tilbyde børn med særlige udfordringer at kunne starte som elever på Musikskolen. Det er lykkes os, så i år har vi undervisning af elever med særlige udfordringer. Vi forventer der kommer flere de kommende år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene blev indfriet og alle børn fik en stor musikalsk oplevelse, som var tilrettelagt deres fysiske eller psykiske udfordringer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Arrangementerne på de fire specialinstitutioner var en kæmpe succes. Både børn og medarbejderne fik en god og lærerig oplevelse og Musikskolen fik stor ros for at tilrettelægge arrangementer og numre efter elevernes udfordringer. Det er til et 10-tal. Vi havde svært ved at trække forældrene til deres kurser, så derfor giver det kun 8 i alt.