Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Musik i haven

Friplejehjemmet Grønneparken / Danske Diakonhjem

Om donationen

Grønneparken er et friplejehjem med 45 beboere, som hver uge får besøg af en musikterapeut. Der er også morgensang, og en børnehave kommer for at synge med beboerne indimellem. Musikken har en gavnlig effekt på beboerne med demens, og med donationen kan plejehjemmet installere udendørs musikinstrumenter i deres have, så beboerne opmuntres til at opholde sig udendørs, mens de kan nyde musikken eller selv være med til at frembringe tonerne. Det udendørs musikmiljø skal være med til at øge beboernes mentale velvære og give dem noget nyt at være sammen om.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Friplejehjemmet Grønneparken / Danske Diakonhjem
Støttet beløb
231.151 kr., år 2020
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er gode til at bruge musikken i hverdagen. Det kan være under den personlige pleje, til at skabe en god stemning, det bringer glæde

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fx. oplevet at besøgende trækker ud i haven i større grad nu. Der er børn der løber rundt og spiller på instrumenterne og skaber liv mens de voksne nyder en kop en kaffe. Der er flere medarbejdere og beboere der kommer i haven og spiller. Der er beboere der selv kan spille en melodi fordi nodekortet er erstattet med et farvekort i stedet. Vi er heller aldrig i tvivl når børnehaven er på besøg - der er de dejligste toner fra haven og det lokker flere ud.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været udfordret af Corona virus, som har forlænget leveringstiden væsentligt. Firmaet der har leveret instrumenterne vil gerne lave en video af brugen af instrumenterne og det venter vi stadig på. Videoen skal bruges som reklame.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende