Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Musikhaver på plejecentre

Langeland Kommune

Om donationen

Der er seks plejecentre på Langeland med i alt 211 beboere. Heraf er 80 procent demensramte. De demente har svært ved at mærke sig selv og finde glæden i hverdagen. Erfaringer viser, at musik kan inspirere demente til aktivitet, vække minder og løfte deres humør, da musik kan stimulere flere dele i hjernen samtidig. Denne donation skal gå til at oprette musikhaver med udendørsinstrumenter på de seks plejehjem med det formål at øge livskvaliteten for beboerne samt øge den generelle trivsel på plejehjemmene. Beboerne vil få mulighed for at komme ud i musikhaven tre til fire gange om ugen, hvor personalet og en musikterapeut kan observere, hvilken effekt de forskellige musikaktiviteter har.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Langeland Kommune
Støttet beløb
150.000 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at denne meningsfulde aktivitet bliver integreret i dagligdagen, kræver det en indsat fra plejernes side, samt en kulturændring mht. hvad de selv kan og ikke kan. Det er nye vaner og muligheder, som langsomt integreres. For nogle plejepersonaler, er det mere naturligt at lave sådanne aktiviteter end andre. Derfor er det vigtigt, at de mere motiverede hjælper de mindre motiverede.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er gode oplevelser på begge de plejecentre, som har fået udendørsmusikinstrumenter. Hos beboerne ser jeg, en nysgerrighed og lyst blive mere intenst jo flere gange de med plejepersonalet eller jeg kommer ud til instrumenterne. Ofte er processen således: Det kan jeg ikke → jeg bliver nysgerrig → jeg bliver overrasket over, at jeg kan → jeg fordyber mig og tør spille mere end en tone → jeg bliver glad og ler.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kan altid laves andre gode projekter, som kan motivere og skabe kommunikation. Den musiske aktivitet har den fordel, at den ikke kræver nogen fysisk kunden undtagen at kunne bevæge arm(e). Men jeg tør godt sige, at når man er medskabende i musik, opnår man en hurtigere kontakt til sine erindringer, sin glæde og sin motivation samt lysten til at kommunikere.