Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Musikterapeutisk sammenspil

Pleje og - Demenscenter Klarahus

Om donationen

På Pleje- og Demenscenter Klarahus har man søgt om at indkøbe en række forskellige musikinstrumenter samt 12 iPads med høre telefoner. Formålet med indkøbet er at give de demente beboere og besøgende en større ro, velvære og overskud gennem musikterapi. Før og efter hver session noteres deltagernes psykiske velbefindende, aktivitetsniveau og initiativ for at sikre, at musikterapien har den ønskede effekt. Erfaringerne vil efterfølgende blive delt med andre plejehjem og demensnetværksgrupper.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Pleje og - Demenscenter Klarahus
Støttet beløb
75.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Både instrumenterne og afspilningsudstyret bliver brugt i hverdagen. Musikaktiviteterne er nu et fast element i hverdagen og efterspørges af brugerene i dagcenteret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Et varieret udvalg af instrumenter og musikudstyr til lytning blev indkøbt i oktober (samt to transportkasser). Der blev lavet 11 gruppemusikterapisessioner med svært demensramte (plejehjem) og 10 sessioner med moderat demensramte (dagcenter). Der blev målt på trivsel med assessment-redskabet MiDAS, der viste forøget interesse, respons, initiativtagning, medvirken og nydelse. Der var bl.a. stimulering af motoriske funktioner med dans og rytmeinstrumenterne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Konceptet fungerede rigtig fint, og som vi havde ønsket og fortsætter.