Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Musikterapiprojekt

Støtteforeningen ved Hospice Randers

Om donationen

På Hospice Randers, hvor uhelbredeligt syge opholder sig i deres sidste tid, har man set, hvordan musikterapi lindrer patienternes fysiske og psykiske smerter. Formålet med dette projekt er således at støtte med midler til at sikre den fortsatte brug af musikterapien gennem ansættelsen af en musikterapeut. Gennem projektperioden vil effekten af tilbuddet blive målt gennem evalueringer blandt personalet. Målet er at give de uhelbredeligt syge en bedre livskvalitet i de sidste uger.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Støtteforeningen ved Hospice Randers
Støttet beløb
100.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er skabt økonomisk fundament til at videreføre erfaringerne fra projektet, 12 timer ugentlig frem til 2019, og der er arbejdes pt. med at lave en permanent løsning efter 2019.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets resultat er beskrevet i den vedhæftede rapport, og heri er dokumenteret, at vores mål for projektet er indfriet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne have lavet en mindre forundersøgelse for ydereligere at kvalificere spørgeskemaer