Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Musisk sansehave

Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave

Om donationen

Enghaveskolen i Odense Kommune er en folkeskole, der tilbyder undervisning for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fortrinsvis autisme. Mange af eleverne har ikke noget sprog, men kommunikerer via billeder og lyde. Denne donation går til udendørs instrumenter, som skal bruges i forbindelse med musikterapi og til at udvikle børnenes sociale samspil, kommunikation og forestillingsevne. Der er mange eksempler på, at børn med autisme ikke kan sige ord og sætninger, men kan synge sange klart og tydeligt. Mennesker med autisme har stort behov for forudsigelighed, og netop det kan tilgodeses ved, at eleverne får en musikbog og lærer at spille melodier.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave
Støttet beløb
75.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle instrumenter er på plads og der er bygget en form for labyrint rundt om haven i form af buske. De er plantet for kort tid siden og er ikke vokset op endnu, men danner rammen om instrumenterne. Der er kommet måtter rundt, som danner en slags sti og samtidig med at de viser vejen, bliver der ikke mudret på jorden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan se en stor motivation for mange elever, for at komme ud til frikvarter. Det er ofte den tid på dagen hvor tingene er noget mere ustrukturerede, men den musiske sansehave hjælper børn og elever med at få en ide om, hvad de skal give sig til. Børn på forskellige alderstrin og udviklingstrin mødes, deles og samarbejder. De ser på hinanden og gør de samme ting som de andre, så der er stor læring i det. Sansehaven har ikke stået der så længe, men fra første dag, var den godt besøgt og børnene/eleverne kunne næsten ikke vente med at afprøve den, ved åbningen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter/musikinstrumenter, kan bruges af alle. Når børn og elever gør brug af sansehaven på egen hånd, kan de selv vælge hvad de har lyst til at prøve. Når de voksne tilrettelægger aktiviteten, kan de indtænke børnenes udviklingsniveau og udarbejde et forløb der passer til den enkelte, eller en gruppe. Dermed sikres en succesoplevelse og glæde.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start