Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Én indgang til et aktivt liv

SIND Landsforeningen for psykisk sundhed

Om donationen

Midlerne går til at udvikle SIND’s telefonrådgivning, så kapaciteten øges, og landsforeningens samlede tilbud for psykisk syge og pårørende kan integreres i telefonrådgivningen. Hver femte dansker er i kortere eller længere perioder ramt af psykisk sygdom. Mennesker, der lider af psykisk sygdom, har øget risiko for at blive socialt udsatte, ensomme og for at dø af fysiske sygdomme som fx kræft. De pårørende er ofte den syges bedste støtte. At være pårørende kan dog være hårdt arbejde, og pårørende har derfor en øget risiko for at få belastningsreaktioner. For at hjælpe har SIND en række netværksdannende, rådgivende og sundhedsfremmende tilbud samt en landsdækkende telefonrådgivning, der hvert år tager imod 8.000 henvendelser. Med kapacitetsudvidelsen og integrering af de forskellige tilbud i telefonrådgivningen håber SIND, at endnu flere pårørende kan få glæde af landsforeningens tilbud.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
SIND Landsforeningen for psykisk sundhed
Støttet beløb
806.525 kr., år 2017
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har fulgt den beskrevne forankringsplan. Eneste undtagelse er, at planen for implementeringen i forhold til de øvrige 53 lokalafdelinger endnu ikke er beskrevet. Dette skyldes at planen – udover dette projektet – også skal inddrage erfaringerne fra to andre projekter, der endnu ikke er afsluttet. Vi forventer derfor at have en samlet plan, som kan præsenteres for HB i juni og evt. på Landsmødet i september.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den 3. feb. 2020 sendte vi et forslag til justering af projektet, hvilket blev godkendt d. 12. marts. I forslaget uddyber vi, hvorfor vi ikke kan indfri de oprindelige mål, og derfor måttet justere målene. I forhold til de oprindelige mål lever projektet langt fra op til målene, mens projektet i høj grad indfrier målene i den justerede plan. I det sidste år lykkedes det nemlig at gennemføre 8756 opkald, henvise 485 borgere til andre tilbud samt at øge antallet af frivillige til 40.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at de aktiviteter vi har beskrevet i projektplanen er de rigtige i forhold til at opnå de oprindelige mål. Som nævnt i vores justerede plan, har vi dog haft en række udfordringer med at udføre aktiviteterne. Udfordringerne med GDPR kunne vi ikke have forudsæt, men set i bagspejlet var ansøgningen for ambitiøs i forhold til, at aktiviteterne skulle koordineres mellem tre forskellige rådgivninger.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv