Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Når patienter underviser

Region Hovedstaden

Om donationen

Alle sundhedsprofessionelle undervises i kommunikation under deres uddannelse, men alligevel oplever nogle patienter og pårørende udfordringer i mødet med sundhedsprofessionelle. CAMES arbejder derfor med konceptet ”Patienter som undervisere”, hvor patienter og pårørende hvert år underviser ca. 3.000 studerende og sundhedsprofessionelle i at kommunikere på en måde, hvor patienten og den pårørende føler sig inddraget. Med donationen kan CAMES inkludere patienter med psykisk sygdom og deres pårørende, så de kan undervise sundhedsprofessionelle i, hvordan de kan møde patienter med psykisk sygdom og pårørende og tage højde for individuelle behov og udfordringer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Region Hovedstaden
Støttet beløb
1.960.000 kr., år 2020
Delmål
Patienten først

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
CAMES er i gang med at lave en rammeaftale med Københavns Professionshøjskole, som har til formål at sikre fortsættelse af patientundervisningen fremadrettet (næsten i hus, derfor 9) De mange uddannelser, hvor patienter med levede erfaringer underviser, tydeliggør projektets succes. Sygeplejerske-, Ernæring og sundhed-, fysioterapeut-, psykomotorik-, pædagog-, socialrådgiver- og sundhedsadministrativ koordinatorddannelse. I alt 1151 studerende deltog i 2022 i psykiatrisk patientundervisning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er eksplicit patientinvolvering omhandlende kommunikation mellem patient/pårørende og sundhedsprofessionel. Fra kursus beskrivelse: I mødet med patientunderviserne træner fx sygeplejerskestuderende viden om kommunikation og betydning af ligeværdige relationer til at reflektere over etiske dilemmaer og handle empatisk i mødet med patienten. De reflekterer over samspillet mellem forskellige former for kommunikation samt egen rolle og ansvar i kommunikationssituationen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet er nået og projektet er implementeret med succes. Ud over patient- og pårørendeundervisning på det Sundhedsfaglige fakultet, er uddannelser på det Socialfaglige fakultet og Lundbecks patient-centricity afdeling også en del af de aftagere, som CAMES samarbejder med ift. at involvere patienter i deres uddannelsesforløb. Vi ville gerne have påbegyndt flere samarbejdsaftaler/rammeaftaler forinden projektets afslutning, da denne del af processen har taget længere tid end beregnet.