Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nære relationer til familier

Red Barnet lokalforening Kerteminde

Om donationen

Med donationen vil Red Barnets lokalforening i Kerteminde skabe rammerne for en sjov, tryg og inkluderende sommerlejr, hvor nye venskaber kan opstå. Sommerlejren for 30 deltagere er med til at give udsatte børn og unge positive oplevelser og minder, som de ellers ikke ville have mulighed for at få.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet lokalforening Kerteminde
Støttet beløb
48.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi forventer at forankringen lykkedes, men det kræver at de frivillige fortsat er engagerede i at arbejde med relationerne, hvilket er meget sandsynligt. Der er allerede lagt løse planer for hvordan vi fortsat faciliterer positive relationer og oplevelser for målgruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i høj grad lykkes med at indfri det kortsigtede mål og vi har en forventning om at det langsigtede mål ligeledes indfries. Det var tydeligt at se en ændring i adfærd blandt deltagerne, der afspejlede de frivilliges måde at håndtere små og store konflikter. Der blev på lejren knyttet tætte bånd blandt børn og unge der ikke kendte hinanden på forhånd, og de første lejeaftaler blev planlagt i bussen på vej hjem. Der er på deltagernes initiativ oprettet en gruppe for videre kommunikation.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var ikke muligt at finde et sted hvor familierne kunne få lov at deltage i madlavningen, hvorfor vi i stedet arbejdede med mindre aktiviteter for alle løbende over hele lejrens varighed. De store fællesaktiviteter skabte fundament for samtale og knyttede familierne sammen på tværs, hvilket netop var en del af målet. det lykkedes ligeledes at vise en ny del af Danmark for størstedelen af gruppen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start