Søg støtte

Søg

Selvevaluering

National Alkoholkonference

Alkohol & Samfund

Om donationen

Danskerne er glade for alkohol, men et stort forbrug kan medføre problemer for både den enkelte og de pårørende. Der findes massiv viden og forskning på alkoholområdet, og som led i formidlingen heraf omfatter dette projekt en todages konference for fagfolk og beslutningstagere inden for feltet. På konferencen skal den nyeste viden fra både ind- og udland om alkoholbehandling, -forebyggelse og -kultur præsenteres. Desuden vil en vigtig del af konferencen være at diskutere anvendelsen af den nye viden i praksis. Målet er at gøre konferencen til en årligt tilbagevendende begivenhed.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Alkohol & Samfund
Støttet beløb
165.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i gang med planlægningen af ny national konference 24.-25. januar 2017.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Blandt svarerne oplyste 90 % at være tilfredse eller meget tilfredse med konferencen - ligesom 90 oplyste at de fandt konferencen fagligt relevant eller meget relevant. Kun knap 2% fandt konferencen lidt tilfredsstillende - samme andel fandt konferencen fagligt lidt irrelevant. Ingen var helt utilfredse. Der deltog 250 personer i konferencen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke kun deltagerne, men også os selv var vældig tilfredse. Vi overvejer muligheden for at få en klarere politisk profil i programmet - således programmet bliver mere interessant for beslutningstagere, lokalt som nationalt - samt for medierne. Denne overvejelse skal dog vurderes sideløbende med andre muligheder for at nå denne målgruppe - samt effekten af at gøre konferencerne til et omdrejningspunkt for praktikere og forskere (mhp. at skabe og styrke nye og mere effektive indsatser).