Søg støtte

Søg

Selvevaluering

NaturFællesskaber

UlykkesPatientForeningen

Om donationen

Projektet NaturFællesskaber vil tilbyde naturoplevelser og nye fællesskaber til ældre med et handicap, der føler utryghed ved at opsøge naturoplevelser på egen hånd. Oplevelserne, som sker i form af guidede, handicaptilpassede naturbesøg, skal give deltagerne en oplevelse af, at det er trygt og muligt for dem at anvende kommunens lokale handicapvenlige naturfaciliteter. Samtidig er målet at skabe nye fællesskaber mellem mennesker, som befinder sig i samme livssituation. Projektet skal også give lyst til efterfølgende at opsøge naturoplevelser på egen hånd og forbedre livskvaliteten gennem den sociale kontakt og brug af naturen. Projektet er udviklet i et partnerskab mellem UlykkesPatientForeningen, Roskilde Kommune, Vordingborg Kommune og Videnscenter om Handicap.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
UlykkesPatientForeningen
Støttet beløb
555.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er opstået et stærkt forankret samarbejde imellem de frivillige og de kommunale naturvejledere, som har deltaget i projektet. De planlægger ture sammen fremadrettet målrettet målgruppen. De kommunale naturvejledere har fået øget opmærksomhed og viden om tilgængelighed for ældre personer med handicap. Videoerne lever videre på foreningens egne hjemmesider, på Udinaturen.dk, en række kommunale hjemmesider samt andre relevante sider som fx Nationalpark Skjoldungernes Land og Stevns Klint.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
UlykkesPatientForeningen har udarbejdet 20 videoer af lokale naturområder og har gennemført 20 naturarrangementer med i gennemsnit 21 deltagere pr. arrangement og i alt 22 frivillige. Projektet er gennemført i et samarbejde med 12 kommuner. Videoerne har alene På UlykkesPatientForeningens egen Facebook profil opnået 94.896 afspilninger. Handouts med anbefalinger er blevet delt med andre handicaporganisationer og 25 kommuner på Sjælland. Projektets resultater er blevet præsenteret på et webinar

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne var rigtige til at nå vores mål. Vi valgte dog at producere simple videoer uden deltagere med fokus på tilgængelighed for at skabe et roligt visuelt udtryk, da målgruppen ofte har kognitive udfordringer. Derudover har vi valgt også at producere kort til udprint med overblik over rutens længde, rutestart, adresse, omgivelser, belægning og højdeforskel.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår