Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Åndenød - tryghed i ambulancen

Aalborg Universitet

Om donationen

Region Nordjylland har cirka 1.500 ambulancekørsler med patienter med åndenød årligt. Åndenød er en af de fem hyppigste årsager til akutte ambulancekørsler og er forbundet med en høj dødelighed, som i forbindelse med ambulancekørsler kun er overgået af bevidstløshed/muligt hjertestop. Det er ofte en meget skræmmende og angstfremkaldende oplevelse for patienten, der ikke kan få vejret og nogle gange, som følge af åndenøden, ikke kan tale. Denne donation skal gå til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve metoder til inddragelse af patienter med akut åndenød og deres pårørende i ambulancen. Dette skal understøtte etablering af bedre praksis omkring håndtering af patienten og dermed øge patientens tryghed. Projektet er et tæt samarbejde mellem Den Præhospitale Virksomhed og akutmodtagelserne på Aalborg Universitet samt Regionshospitalet Nordjylland.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
360.803 kr., år 2018
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet gav fokus på patienter med åndenød og forståelse af deres situation, men har ikke givet anledning til ændring af kliniske retningslinjer (vedrører specifik medicinske behandling). De involverede parter er fortsat interesseret i at holde fokus på patientgruppen og planlægge fremtidige kvalitetsprojekter, der kan forbedre patienternes tryghed. Der er skabt opmærksomhed om patienterne med interesse fra forskere og andre interesserede. Dette bidrager alt sammen til at forankre projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi interviewede patienter og ambulancepersonale og observerede patient og ambulancepersonale under udrykning. Dette gav viden om åndenødspatienterne oplevelse af åndenød og situationen med kontakt til ambulance. Målene blev indfriet, og gav baggrund for at bygge videre på fundene. Projektet gav mere anledning til holdningsændringer end ændringer i kliniske retningslinjer, og fokus på patientgruppen. Denne viden er nyttig fremover da det tyder på andelen af patienter med åndenød fortsat vokser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets aktiviteter var velfungerende. Til trods for at vi foretog et pilotprojekt var der dog elementer af interviews på akutmodtagelsen, som kunne have været gjort anderledes. Patienterne er i vidt omfang stadig meget syge, og nogle for syge til at kunne medvirke, mens de var her. Desuden opdagede vi et behov for i højere grad at inddrage personalet i akutmodtagelsen.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart