Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nedbringelse af ventelister

Børn, Unge & Sorg - Det Nationale Sorgcenter

Om donationen

Tabet af en forælder i barndommen eller ungdommen kan forstyrre den normale udvikling, og derfor arbejder Børn, Unge & Sorg for at hjælpe ca. 2.000 børn og unge om året med at bearbejde sorg efter at have mistet en forælder eller søskende. Der er stor efterspørgsel, og med donationen kan der gennemføres flere forløb, så endnu flere børn og unge kan blive hjulpet igennem deres sorg.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Børn, Unge & Sorg - Det Nationale Sorgcenter
Støttet beløb
150.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi hjælper årligt op imod 2.400 børn og unge på landsplan. Vi ved, at behandlingen og mødet med jævnaldrende i gruppeterapi har en livsforandrende betydning for børnene og teenagernes fortsatte udvikling og livsduelighed. Vi er Danmarks største inden for professionel sorgbehandling. Vi arbejder evidensbaseret og anvender nyeste forskning og insisterer på, at ny viden bruges og kobles med vores praktiske erfaringer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med jeres støtte til specialiseret sorgterapi på 150.000 kr. har det været muligt for Børn, Unge & Sorg at gennemføre 10 sorgbehandlingsforløb for børn og unge, som er pårørende til en alvorligt syg eller som har mistet en forælder eller søskende. Støtten har medvirket til at sikre, at børn og unge ikke har skullet vente for længe på et behandlingsforløb i Børn, Unge & Sorg i 2022.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeres bidrag har hjulpet os med at nedbringe ventelisterne for de børn og unge, som har et særligt behov for vores hjælp. Vi har opnået vores mål om at nedbringe ventelisten til specialiseret sorgterapi og sammen har vi sikret at flere får hjælp, så sorgen ikke ødelægger livet for sorgramte børn og unge. Vi har på nuværende tidspunkt stadig 197 børn og unge på venteliste til vores specialiserede sorgterapi. Vi arbejder løbende og målrettet på at indsamle midler til at tilbyde flere hjælp.