Søg støtte

Søg

Selvevaluering

NEDBRINGELSE AF VENTELISTER

Børn, Unge & Sorg - Det Nationale Sorgcenter

Om donationen

Hvert år oplever 7.000 børn og unge at miste en forælder eller søskende. Børn, Unge & Sorg hjælper årligt op imod 2.000 børn og unge på landsplan. Børn, Unge & Sorg arbejder for at forhindre, at sorg ødelægger livet for børn og unge, og at bidrage til, at disse børn og unge oplever fortsat udvikling og livsduelighed efter tabet. I denne tid under Covid-19 ses en markant højere grad af mistrivsel hos deres børn og unge. Pt. står over 280 børn og unge på venteliste til specialiseret sorgterapi. Børn, Unge & Sorg, afdeling Odense modtager støtte til 5 behandlingsforløb i et forsøg på at nedbringe de lange ventelister til sorgterapi til børn og unge. Målgruppen er børn og unge op til 28 år, der har mistet en forælder eller søskende og som følge af dette er i risiko for at udvikle kompliceret sorg - eller allerede aktuelt lider af kompliceret sorg.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Børn, Unge & Sorg - Det Nationale Sorgcenter
Støttet beløb
75.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi hjælper årligt op imod 2.400 børn og unge på landsplan. Vi ved, at behandlingen og mødet med jævnaldrende i gruppeterapi har en livsforandrende betydning for børnene og teenagernes fortsatte udvikling og livsduelighed. Vi er Danmarks største inden for professionel sorgbehandling. Vi arbejder evidensbaseret og anvender nyeste forskning og insisterer på, at ny viden bruges og kobles med vores praktiske erfaringer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med jeres støtte til specialiseret sorgterapi på 75.000 kr. har det været muligt for Børn, Unge & Sorg at gennemføre 5 sorgbehandlingsforløb for børn og unge, som er pårørende til en alvorligt syg eller som har mistet en forælder eller søskende. Støtten har medvirket til at sikre, at børn og unge ikke har skullet vente for længe på et behandlingsforløb i Børn, Unge & Sorg i 2022.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeres bidrag har hjulpet os med at nedbringe ventelisterne for de børn og unge, som har et særligt behov for vores hjælp. Vi har opnået vores mål om at nedbringe ventelisten til specialiseret sorgterapi og sammen har vi sikret at flere får hjælp, så sorgen ikke ødelægger livet for sorgramte børn og unge. Vi har på nuværende tidspunkt stadig 197 børn og unge på venteliste til vores specialiserede sorgterapi. Vi arbejder løbende og målrettet på at indsamle midler til at tilbyde flere hjælp.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle