Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Netværk efter afsoning

Røde Kors

Om donationen

Med støtte fra TrygFonden kan Røde Kors gennemføre projektet ”Netværk efter afsoning”, som er et mentornetværk, der skal støtte løsladte, når de vender tilbage til samfundet efter afsonet straf. Det er en videreudvikling af den eksisterende indsats i fængslerne, som skal supplere de nuværende offentlige tilbud til den løsladte og hjælpe med at gøre overgangen fra fængsel til frihed mindre sårbar. Baggrunden for indsatsen er, at op mod en tredjedel af alle løsladte begår ny kriminalitet inden for de første to år efter løsladelse. Projektet sigter derfor mod at spare samfundet for store omkostninger, mindske kriminalitet, gøre livet lettere for de løsladte og deres familier samt skabe tryghed omkring de uskyldige mennesker, der ikke skal udsættes for flere forbrydelser. Røde Kors har gennem mange års arbejde med fængselsbesøgstjeneste opbygget erfaring i, hvilke krav der stilles til frivillige, som skal rekrutteres til en opgave, der kræver særlige kompetencer i forhold til at kunne skabe tillid og agere som mentor. Målet er, at der skal gennemføres en egentlig effektevaluering af projektet, som skal vise, om mentorordningen mindsker risikoen for tilbagefald til kriminalitet. I første omgang gennemføres indsatsen over for indsatte, som løslades til Aarhus, Odense eller Esbjerg. TrygFonden har støttet projektet med 5.500.000 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
5.500.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Primus Motor er i dag forankret i 6 lokale Røde Kors afdelinger med mentorstøtte til dømte, som løslades til 8 Aalborg, Aarhus, Vejle, Fredericia, Kolding, Esbjerg, Odense, København + nærliggende kommuner på forespørgsel. Udgifter til frivilliges møder og transport ifm. besøg i fængsel + udgifter til netværksskabende aktiviteter finansieres af de lokale Røde Kors afdelinger. Primus Motor er et fast forankret tilbud i Kriminalforsorgen. Behov for reorganisering for bæredygtighed i små byer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerantallet var lavere end ventet. 8 deltagende kommuner i stedet for 5. Deltagerfrafald er stort. Vi lykkedes med at udvikle, etablere og forankre en solid mentorindsats, som i dag er et fast element i Kriminalforsorgens tilbud til indsatte, som skal løslades. Vedlagte evaluering og inspirationskatalog viser, at frivillighed og umyndig rolle er vigtig for løsladte. Ulønnet tilgang, møder om en interesse og udenfor kontortid, tavshedspligt og det at have en bisidder gør en forskel.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
- Røde Kors kunne med fordel selv have varetaget formidling af tilbuddet til indsatte ved hyppig fysisk tilstedeværelse på fængslernes afdelinger - Regionale fremfor kommunale Primus Motor netværk ville styrke Primus Motors relevans i Kriminalforsorgen og for løsladte + minimere vores egne lokale sårbarheder - Bottom up fremfor top down ville muligvis styrke ejerskab i Kriminalforsorgen - vi forsøger denne model med en anden indsats og oplever langt færre udfordringer