Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Netværk for cancerramte unge

Foreningen Cancerramte Børn

Om donationen

Foreningen Cancerramte Børn arbejder for at hjælpe kræftramte børn og deres pårørende med at danne et godt netværk og komme ud af følelsen af isolation og ensomhed, så de står stærkere socialt og psykisk både under og efter det ofte lange sygdomsforløb. Foreningen arrangerer bl.a. fire årlige weekender for Cancerramte Teenagere og to weekender for Raske Søskende med i alt 180 deltagere. Weekenderne kan give de unge et pusterum væk fra hospital, behandling og sygdom og bidrage til en større mental trivsel og livskvalitet i en svær tid. Denne donation skal gå til weekenderne og dermed til at give de cancerramte børn og unge samt deres søskende nogle positive oplevelser og et godt netværk med ligesindede, der forstår.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Cancerramte Børn
Støttet beløb
166.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er ikke som sådan forankret, men vi forsøger at skaffe penge løbende til gennemføre disse weekender hvert år. Det er heldigvis lykkedes vores forening i mange år nu, og vi er overbevist, om at det vil fortsætte. Det er uden tvivl med til at gøre en forskel for de mange børn og unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnene der deltager i Raske Søskende Weekenderne er børn som er blevet vant til at stå i 2 række, da det som hovedregel er den syge søskende alt drejer sig om. Det kan ikke være anderledes. På vores Raske Søskende weekender får den raske søskende lige pludselig lov til at være i front og det i sig selv, er en gave til dem. Her erfarer de, at de fleste af de tanker de tumler med, er de samme tanker som de øvrige deltagere også tumler med, og det er en særdeles god opdagelse, for så føler man sig ikke så mærkelig og anderledes. Her kan man betro sig til både de voksne, der ved, hvordan man taler med børnene, men også til sine nye kammerater. Vi skaber altid rum og tid til det på weekenderne. Teenagerne er lidt sværere at få fat i og vi gør en stor indsats for at få dem ”ud af busken”. Nogle har brug for lidt ekstra hjælp, fordi de har meget dårlige sociale kompetencer og tit er ensomme. Men når de kommer på weekender med ligesindede og med voksne der ”forstår” dem, bliver der løsnet op for en masse tanker og bekymringer. Rigtig mange af dem fik knyttet netværk og skabt venner, som de har manglet. Dette er noget som vil gavne dem fremadrettet, særligt når de skal tilbage til hverdagen igen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rent aktivitetsmæssigt kunne vi ikke gøre noget anderledes. Målet er at samle de unge med andre unge i samme situation og få dem til at ”mødes” og bruge hinanden. Det lykkes for det meste med de valgte aktiviter. Der er ikke rigtig noget vi med fordel kunne have gjort anderledes. Ud fra vores rundbordssamtaler med de unge kan vi se hvor stor forskel vi gør.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start