Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Netværksdag for frivillige

Landsforeningen Spor

Om donationen

Seksuelt misbrug kan have store konsekvenser senere i livet og nedsætte livskvaliteten hos offeret markant. Tabuet, der ofte er forbundet med misbrug, kan desuden føre til social isolation og psykiske lidelser for misbrugsofrene. Landsforeningen Spor har gode erfaringer med netværksdannelse blandt personer, der har været misbrugt i barndommen. For at imødekomme medlemmerne ønsker Lokalafdelingen Spor i Hovedstaden at udføre en netværksdag i foråret 2018 for de frivillige, hvor der vil være besøg fra en række organisationer, der vil dele erfaring med arbejdet med borgere, der har været udsat for seksuelt misbrug. Denne donation går derfor til planlægning og afholdelse af netværksdagen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Spor
Støttet beløb
56.343 kr., år 2017
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ved endnu ikke om vi kan fortsætte møderækken, da det vil afhænge af yderligere bevillinger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der sker rigtig meget på området om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Til efteråret bliver der vedtaget en national handlingsplan for voksne med senfølger. Så med afsæt dels i netværksmødets formål, at kvalificere det frivillige, erfaringsbaserede arbejde, gik vi et skridt videre: Vi undersøgte, hvordan deltagerne kunne forestille sig at frivillige med erfaringskompetancer vil blive inddraget i den samlede indsats på senfølgeområdet i fremtiden. Hvordan skabes rammer for at frivillige med levede overgrebserfaringer kan blive en del af fællesskaber og værdsat som den kapacitet de rent faktisk kan blive i alle organisationer der arbejder på området, samt i psykiatrien, misbrugsbehandlingen m.v.? Hvilke erfaringer kan vi kan trække på, og hvem kan vi samarbejde med? Netværksdagen blev nærmere et fremtidsværksted, under god ledelse af Lene Ulstrup

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke umiddelbart. Men vi syntes at der næste gang skal deltage flere uden egne overgrebserfaringer. Med en 50 - 50 fordeling, så det ligeværdige møde også afspejles i deltagersammensætningen.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati