Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Netværksinklusion i Café Exit

Foreningen Café Exit

Om donationen

Dette projekt skal undersøge, hvad kirkeligt engagement under indsattes afsoning i fængslet betyder for deres resocialisering efter løsladelse. Den forskningsbaserede undersøgelse omfatter Norge, Sverige og England og vil fokusere på både arten og effekten af det kirkelige engagement. Målet er i sidste ende at kunne opbygge en national model for en resocialiseringsindsats i kirkeligt regi. Projektet bygger videre på det tidligere Exit-projekt, som også blev støttet af TrygFonden.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Café Exit
Støttet beløb
1.300.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Kvinder, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fortsat kun delprojektet 1: Kirkelig Resocialisering. Projektet drejede sig alene om undersøgelser, beskrivelse og forslag til inititiver. Det har været udgangspunktet for delprojektet, at det skulle følges op med afprøvning af initiativer, som skulle finansieres via fonde. Café Exits øvrige aktiviteter, er fra 2017 også støttet med driftsmidler via satspuljen. for 2017 med 20-25% af budgettet og for 2018-2020 med ca. 50% af budgettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bevillingen er sket til delprojekt 1 (Kirkelig resocialisering): Medio februar 2016 foreligger der en endelig rapport: 1. Med en afdækning af de modeller for kirkelig resocialisering i England, Sverige og et tredje land 2. En beskrivelse af Kriminalforsorgen og den folkekirkelige struktur inkl. fængsels- og arresthuspræsternes arbejde og øvrige kirkelige aktører 3. Forslag til at kunne implementere dele af modellerne i det danske landskab. Marts/april gennemføres en konference/seminar for relevante aktører, hvor konklusionerne fra rapporten gennemgås og drøftes. Bortset fra en mindre tidsforskydning blev delprojektet gennemført som beskrevet. Ultimo februar 2016 var rapporten stort set færdig. Dog blev der foretaget smårettelser i forbindelse med ændringen af rapportens titel. Rapporten blev offentliggjort i forbindelse med en velbesøgt konference på Vartov i København 20. maj 2016. Det var en stor glæde at konferencen kunne tiltrække et bredt udsnit af interesserede og vigtigtig aktører i det efterfølgende arbejde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej.