Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Netværksseminar styregrupper

Landsforeningen Spor

Om donationen

Spor er en landsdækkende organisation, der tilbyder støtte og rådgivning for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. En stor del af Spors arbejde afhænger af frivillige, som derfor er vigtige at fastholde. Det kan være hårdt for de frivillige at bevare relationen med personerne med senfølger, da misbrug ofte medfører problemer med at danne sunde relationer til andre. Denne donation går derfor til at afholde et netværksseminar for styregrupper og kontaktpersoner i hele Region Syddanmark, hvor deltagerne får viden om sund kommunikation samt redskaber til at vedligeholde positive relationer. Det skal hjælpe de frivillige i arbejdet med de voksne med senfølger.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Spor
Støttet beløb
50.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har holdt lignende arrangementer på nationalt niveau. Erfaringen er, at det skal være en tilbagevendende begivenhed, da kontinuiteten og det fællesskab der opstår er afgørende for engagementet og sammenhængskræften i det lokale arbejde. Deltagerne ønsker det skal være en fast ting i Spor regi. Derfor vil vi indtænke det i vores årshjul når vi planlægger og fundraiser.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde et rigtig godt netværksseminar. Deltagerne var meget glade for at kunne spare med hinanden og tale om de udfordringer der kan være i det at være frivillig og i at arrangere lokale initiativer. Særligt arbejdet i workshops om kommunikation og de øvelser vi lavede sammen, gav indsigt i de mange ressourcer hver især har og mod på endnu mere aktivt engagement i foreningen. Eneste minus var at der var en del afbud på selv dagen. Det er desværre et vilkår når der er tale om så sårbare mennesker. Det betød at de ikke fik muligheden for at få nogle meget givende oplevelser. Vi har på baggrund i det overvejet om man kunne indkøbe noget mere avanceret webcamudstyr, der kunne muliggøre at man kunne følge med hjemme fra sin egen computer, så dem der ikke har overskuddet på dagen, stadig kan være lidt med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi overvejer løbende hvordan vi skruer vores arrangementer sammen så flest muligt kan overkomme at deltage, så der både tages hensyn til de ressourcestærke og dem der meget ramte. Som nævnt tidligere kunne det være en mulighed at indkøbe udstyr der gør det muligt at observere hjemmefra. En anden overvejelse er at fordele seminaret over to forskellige weekenddage, så man ikke går glip af det hele hvis der lige er en weekend man har en kriseperiode. Men det giver også en del mere rejseaktivitet, som også kan være uoverskuelig, så det er ikke sikkert at vi vælger den løsning.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle