Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ny redningsbåd

Beredskabsforbundet Kreds Ringkøbing Skjern

Om donationen

I mere end 15 år har Beredskabsforbundet ydet hjælp på Ringkøbing Fjord. De fleste opgaver løses af det daglige beredskab, men i særlige situationer ved stærk storm, oversvømmelser, uheld med mange tilskadekomne og ved flere samtidige hændelser er det daglige beredskab ikke tilstrækkeligt. Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjern består af 50 frivillige kvinder og mænd, der ca. 10 gange om året bliver kaldt ud for at hjælpe, ofte på Ringkøbing Fjord. Denne donation går til en ny redningsbåd, der sikrer, at beredskabet fortsat kan yde en effektiv indsats – også i takt med at der kommer flere og flere turister til området, som kan øge behovet for assistance fra de frivillige.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Beredskabsforbundet Kreds Ringkøbing Skjern
Støttet beløb
285.000 kr., år 2020
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores samarbejdspartnere (bl.a. politiet / alarmcentralen/ kystredningstjenesten Hv. Sande) er på nuværende tidspunkt helt klar over, at vi har en ny og tidssvarende båd.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er et forøget antal frivillige, som har meldt sig til båduddannelsen, og de gange vi har været på indsats, har vi fået stor ros for vores brug af den nye båd.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ud over det beskrevne, har vi været i Grenå for at se / prøve deres tilsvarende båd, inden vi bestilte vores båd. Det var givtigt. At vores planlagte arrangement for pressen måtte aflyses med kort varsel pga Covid 19, var meget ærgerligt.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand