Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ny start for voldsramte mødre

Home-Start Familiekontakt

Om donationen

Lokalafdelingen Home-Start Aarhus er en del af landsorganisationen Home-Start, der gennem tilknyttede frivillige hjælper udsatte småbørnsfamilier til at håndtere hverdagen. Home-Start oplever en stigning i henvendelser fra voldsramte mødre, og derfor ønsker de at rekruttere ekstra frivillige, så flere mødre og deres børn kan få den nødvendige hjælp til et liv i tryghed og en rolig hverdag. Donationen går til at ansætte en koordinator, der skal stå for rekruttering af frivillige, samt til at uddanne de frivillige.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Home-Start Familiekontakt
Støttet beløb
1.136.256 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tilbuddet til denne specifikke målgruppe er nu blevet indarbejdet som en fast del af lokalafdelingens tilbud af støtte. Og der er indgået fast samarbejdssamtale med Aarhus Kommunes Krisecenter, og samarbejdet fungerer upåklageligt. Der samarbejdes desuden med andre relevante organisationer i lokalområdet i forhold til målgruppen af voldsramte mødre og deres børn, herunder Mødrehjælpen og Røde Kors.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gennemfører hvert andet år en systematisk "før-efter-evaluering" af vores indsats blandt de familier, der har modtaget vores hjælp. Ved evalueringen primo 2023, der dækker 2021 og 2022 viste resultaterne, at ovenstående succeskriterier alle blev fuldt opfyldt. For året 2023 er der ikke gennemført en systematisk evaluering endnu, men de gennemførte afslutningssamtaler i forbindelse med forløbenes afslutning i 2023 har understøttet, at målene i meget høj grad er indfriet for de deltagende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har over de sidste 1½ år oplevet, at det er blevet sværere at rekruttere frivillige, og i særlig grad frivillige, som har baggrund for og er egnede til at støtte denne type familier. Dette har betydet, at vi ikke i alle tilfælde har kunnet have den korte responstid på tilknytning af en frivillig familieven, som er essentiel for målgruppen. Vi er p.t. i gang med en række initiativer for at skaffe flere frivillige, men denne ekstraordinære indsats burde måske være startet tidligere.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle