Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ny teknik og fysisk aktivitet (centeransøgning)

Københavns Universitet, SUND

Om donationen

Dette projekt skal teste og validere en ny teknologisk målemetode, som gør det muligt på en billig og skånsom måde at overvåge fysisk aktivitet hos en person 24/7. Hvis metoden viser sig effektiv, vil den være et stort fremskridt for fremtidig forskning i, hvordan vi kan få danskerne til at bevæge sig mere. Ved at måle et menneskes løbende energiforbrug i hverdagen kan man eksempelvis finde ud af, om mange overvægtige kompenserer for højere fysisk aktivitet på ét tidspunkt af døgnet ved til gengæld at slappe mere af på andre tidspunkter. Svaret kan have stor betydning for den måde, sundhedsfremmende indsatser skal designes på fremover. Projektet er tilknyttet et eksisterende lodtrækningsforsøg GO-ACTIWE, der måler effekten af at motivere voksne overvægtige til mere fysisk aktivitet i forbindelse med transport. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Københavns Universitet, Københavns Kommune samt Region Hovedstaden.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet, SUND
Støttet beløb
4.500.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Kvinder, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev ikke udvilket PAHT. Det var ikke en del af den endelige projektbeskrivelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev ikke implementeret PAHT værktøjer, men det blev undersøgt hvorvidt smartphones er i stand til at monitorere fysisk aktivitet hvilket er en vigtig betingelse for at PAHT kan fungere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Teknologien burde være testet på forhånd eller så burde mere tid være afsat til dette i projektet.