Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ny vej tilbage

Foreningen Odense Glasværk

Om donationen

Glasværket ved Odense Havn er en socialøkonomisk virksomhed, der gennem glasproduktion ønsker at hjælpe udsatte borgere i alderen 18-29 år, som grundet sociale udfordringer er røget ud af arbejdsmarkedet eller et studie. Glasværket er en måde, hvorpå de unge igen kan få kontakt med arbejdsmarkedet gennem deltagelse i et positivt arbejdsfællesskab, og foreløbige erfaringer viser, at det er muligt at hjælpe op til 20 unge om året. Personalet i Glasværket fungerer som mentorer, og de unge varetager mindre opgaver som at stå i butik, slibe glasvarer, gøre rent og pakke varer. Derudover kan de dyrke kampsporten Wing Tsun samt yoga for at få kontakt til deres krop og ro i tankerne. TrygFonden har før støttet Glasværket, og denne donation skal bruges til at inddrage yderligere 10 unge, som er faldet ud af arbejdsmarkedet eller studiesystemet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Odense Glasværk
Støttet beløb
200.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil fortsat søge andre fonde til fortsættelse af indsatsen over for udsatte borgere under 30 år. Der arbejdes på at indgå en aftale med Odense Kommune. Vi fortsætter samarbejdet med Håndværker og Industriforeningen, LO Fyn, AMU Fyn, SDE, Tiegen skolen, SDU og er nu med i et kæmpe Erhvervsnetværk, der bakker op bag Glasværket

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ud af 21 unge med store sociale problemer hvoraf de 20 har været i det sociale system i mange år Kommunen benævner dem som de mest socialt belastet, hvor det ikke er lykkedes kommunen at rykke disse unge. Med Trygfondens hjælp har vi i dette projekt opnået følgende status: 5 unge er kommet i praktik i private virksomheder med udsigt til job. 5 unge er kommet i uddannelse 1 ung er kommet i ordinær job og har været ansat i 1 år nu. 3 unge er nu kommet i ressourceforløb 3 unge er kommet ind til udredning i psykiatrien og så der kan laves plan 2 unge arbejder vi stadig med på Glasværket 2 unge er stoppet, tilbudet står stadig åben. Ud disse unge har vi 10 i efterværn på Glasværket for fastholde dem i deres forløb har vi. De var på Glasværket både i julen og nytårsaften og de kommer i weekenden

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja I kommuner som Odense som er en storkommune tager det lang tid før borgerne bliver visiteret i et projekt. Derfor skal projekter være flerårig for at kunne opnå den ønskede effekt. Vi har nu efter 2 år fået opbygget at der er kun 1 person fra kommunen der koordinere og ikke 20 forskellige sagsbehandlere

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start