Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nye måder at mødes - Online

Forening

Om donationen

Selvhjælp Randers er en non-profit forening, som hjælper ca. 400 børn, unge og voksne om året igennem en svær livssituation, fx skilsmisse, sorg, stress, angst og arbejdsløshed. COVID-19 har sat en stopper for aktiviteter i selvhjælpsgrupperne og de fysiske samtaler, og derfor ønsker foreningen at tilpasse sine tilbud til digitale løsninger, så de fortsat kan hjælpe dem, som har brug for hjælp – ikke bare under nedlukningen af Danmark, men også fremadrettet, hvor de gennem digitale tilbud vil kunne nå endnu flere mennesker med behov for hjælp.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Forening
Støttet beløb
231.380 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i høj grad lykkedes med at forankre online forløb i Selvhjælp Randers. Både ift. personalegruppen og især for frivillige, der er blevet oplært så de har en tryghed i at benytte Teams og Microsoft tilbud. Vi har stadig borgere, der vælger online og telefonisk rådgivning og samtaler frem for fysisk fremmøde. Det kan handle både om at man bor i ydreområder, man er skilt og har angstproblematikker, har fysiske udfordringer, der gør at man ikke har mulighed for at komme i vores lokaler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den reele projektperiode gik fra januar 2021 - 1. september 2022. I denne periode har vi haft ialt 278 borgere igennem Online Fællesskaber. Forløbene har strukket sig over 1 til 20 gange og nogle får stadig samtaler over Teams. Vi har materiale og erfaring og en projektbeskrivelse/ rapport, som vi stiller til rådighed i FRISE, som kan dele det til andre medlemmer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes ikke vi kunne have gjort noget anderledes, men vores telefonlinje var ikke en stor succes. Måske var det fordi der var så mange andre tilbud om telefonliner på landsplan, men når f.eks. når borgerne ringede på vores interne medarbejdertelefoner, fik de tilbud, men også bare en snak om f.eks. at være ensom. Det kunne både være indenfor økonomisk rådgivning eller personlige samtaler, fordi man havde brug for at der var en, der lyttede til en.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle