Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nye online fællesskaber

UlykkesPatientForeningen

Om donationen

Donationen går til at skabe nye online fællesskaber og styrke rådgivningen for mennesker med kroniske sygdomme eller følger efter en ulykke eller polio. UlykkesPatientForeningen har allerede netværksgrupper, men efterspørgslen er steget under COVID-19-nedlukningen. Dette projekt skal derfor udvide telefonrådgivningen samt udvikle og afprøve tre nye digitale aktiviteter: 1) Online netværksgrupper, hvor deltagerne kan mødes og dele personlige erfaringer og viden, 2) Online foredrag med socialt samvær samt 3) Online træningsforløb, så deltagerne kan vedligeholde deres træning, mens de faste fysiske træningsfaciliteter er lukket ned. Projektet skal gøre det muligt for de ulykkes- og polioramte at holde fast i de sociale relationer og fortsætte træningen, som begge dele er afgørende for vedligeholdelsen af deres fysiske funktionsniveau og mentale helbred.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
UlykkesPatientForeningen
Støttet beløb
1.382.632 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle de definerede mål er opnået. Live-træninger og foredrag er lagt ud på flere digitale platforme og er gratis og offentlig tilgængelige. Projektets online aktiviteter er på denne måde forankret og lever videre efter endt projektperiode.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
45.433 mennesker med kroniske sygdomme har fået glæde af projektets aktiviteter. Det fordeler sig på følgende aktiviteter: Netværksgrupper online: Der er afholdt 20 netværksgrupper med 4 møder og i alt 142 deltagere. Webinarer/foredrag med socialt samvær online: Afholdelse af 45 webinarer/faglige foredrag med i alt 5.281 unikke deltagere. Online træning: Afholdelse af 325 live træningssessioner med i alt 35.646 deltagere. Rådgivning: 4.364 personer har modtaget rådgivning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets digitale aktiviteter har været velvalgte i forhold til at skabe nye online fællesskaber og styrke rådgivning for mennesker med kroniske sygdomme eller følger efter en ulykke eller polio inden for rammerne af nye forholdsregler i forhold til smitterisiko med COVID-19. Det har overrasket os positivt, at online aktiviteterne er kommet ud til så mange mennesker, og det har givet os mulighed for at hjælpe og støtte langt flere mennesker end ved afholdelse af fysiske aktiviteter.