Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nye rum for fællesskaber

Selvhjælp Silkeborg

Om donationen

Selvhjælp Silkeborg er en frivillig, social forening, hvis formål er at skabe fællesskaber for og med mennesker i svære livssituationer. Inspireret af de mange tiltag under COVID-19 nedlukningen, ønsker selvhjælpscentret at nytænke deres tilbud om klassiske selvhjælpsgrupper og skabe nye rum for fællesskaber, så langt flere mennesker kan blive en del af dem. Donationen går til at afprøve selvhjælpsgrupper afholdt i naturen, online og i nye geografiske områder for henholdsvis sårbare unge, skilsmisseramte voksne og sorgramte voksne. Hvis de nye former for selvhjælpsgrupper er en succes, skal de være en fast del af foreningens tilbud fremover.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Selvhjælp Silkeborg
Støttet beløb
2.366.866 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har forankret 3 "nye rum" i vores drift: 1. Udendørsgrupper for unge i mistrivsel, 2. Pårørende til demensramte i Kjellerup (oplandsby) 3: min. 2-3 gruppeforløb om året i samskabelse med Familie- og Ungekontakten, Silkeborg Kommune. Derudover har vi opnået et tættere samarbejde om sorggruppetilbud til børn, unge og voksne med Silkeborg Provsti samt kirkerne i Kjellerup (Viborg provsti) Vi har også et nyt 3-årigt projekt om trivselsgrupper på 3 lokale ungdomsuddannelser, bl.a. FGU.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opnået alle vores mål med undtagelse af, at vi kun fik 3 artikler i Midtjyllands Avis. Derudover har vi ikke fundet formaliserede samarbejdspartnere til "skilsmisse", men til gengæld til målgruppen "Forældre til børn med særlige behov", da målgruppen ændrede sig undervejs, da vi så et større behov hos denne målgruppe. Vi har ikke oprettet et fast online-forløb, da erfaringerne viser at dette vil være mere givende på nationalt plan, fx hos FriSe.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Været endnu mere afsøgende på potentielle samarbejdspartnere INDEN projektansøgning - dette har vi lært af, og havde forhåndsaftaler med partnere ind i det nye projekt, som I støtter - TAK!. Det letter rekrutteringsdelen meget, samt søger for, at vi har direkte adgang til målgruppen i den indledende fase, hvor vi laver inddragelse. Dette var meget mere tidskrævende uden forpligtede samarbejdspartnere på forhånd.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle