Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nye veje til en aktiv fritid

Parasport Frederiksberg

Om donationen

Parasport Frederiksberg er en idrætsforening for børn og unge med fysiske og psykiske handicap. Foreningen har erfaret, at børn med handicap sjældent kommer til sportsaktiviteter på eget initiativ. Derfor ønsker Parasport Frederiksberg i samarbejde med 12 skoler og institutioner at introducere elever og deres forældre til aktiviteterne. Aktiviteterne varetages af trænere fra Parasport og lærere fra skolen og er målrettet elever op til 4. klasse. Der vil være både løb, spring og kast, og børn i kørestol vil blive introduceret til RaceRunning med en særlig trehjulet cykel. Formålet med projektet er at stimulere børnene kropsligt og samtidig give dem gode sociale oplevelser. Det forventes, at der afholdes tre til fire aktiviteter på hver skole, og ambitionen er, at der årligt kommer mellem 24 og 36 nye børn og unge som medlemmer til foreningen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Parasport Frederiksberg
Støttet beløb
96.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I efteråret 2018 oprettede vi et hold for børn i alderen 2-9 år med Cerebral Parese og nærtbeslægtede handicaps - Atletik og RaceRunning. Det hold tæller i dag 22 kontingentbetalende børn og de træner to gange om ugen. I efteråret 2019 oprettede vi et atletikhold for børn med kognitive handicaps. Efterfølgende oprettede vi et mere for de børn, der ville noget mere med deres atletik. I alt 15 betalende børn. Desuden har vi oplevet en fin tilgang af unge på vores RaceRunner-hold for 10 år og op.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i projektperioden indgået samarbejdsaftaler med tre specialskoler på Frederiksberg og i København. Desuden har vi lavet rekrutteringstiltag i samarbejde med tre specialinstitutioner, to specialskoler samt en Børnefysioterapi i hovedstadsområdet. Vi har kunne registrere en medlemsfremgang på i alt 39 nye børne-/ungemedlemmer hvoraf de 35 er som et direkte resultat af projektets aktiviteter. Ud af de mange forældre er der to, der er gået ind i bestyrelses- og udvalgsarbejdet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En klar 10´er...men ved nærmere eftertanke nok snarere 9 1/2. Løb, spring og kast er helt grundlæggende bevægelsesmønstre, men den kan være svær at sælge til børn og unge, der fx er bundet til en kørestol. Men de mange målrettede besøg på skoler og institutioner har været helt udslagsgivende i forhold til at overbevise målgruppen om, at det faktisk giver mening. Også ud fra det faktum, at kan du løbe, springe og kaste, kan du også spille bordtennis, kørestolsfloorball o. lign.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start