Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nyt mål for funktionsevne

IFSV, Københavns Universitet

Om donationen

Med en donation fra TrygFonden kan Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet oversætte og teste validiteten af et it-baseret spørgeskema, som kan være med til at sikre en målrettet og effektiv behandling og rehabilitering for patienter med nedsat funktionsevne. Der er tale om amerikansk udviklede spørgsmål, der måler patienternes fysiske funktionsevne, og som med meget højere præcision og troværdighed end de nuværende papirspørgeskemaer kan identificere de patienter, som har størst genoptræningsbehov og samtidig vurdere effekten af genoptræningen. Måleredskabet vil efterfølgende blive stillet gratis til rådighed for kommunerne. TrygFonden har støttet projektet med 596.100 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
IFSV, Københavns Universitet
Støttet beløb
596.100 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er endnu ikke færdiggjort, da en dataindsamling er igang på den kvantitative validering.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Allerede inden målene var 100% færdiggjort og godkendt af ophavsmændende i USA havde de vakt interesse hos flere samarbejdspartnere bl.a. i Københavns og Frederiksberg kommune.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets tidslinje skred, da vi påbegyndte samarbejde med fysioterapeutklinikker rundt omkring i landet - og gerne ville indsamle data fra flere klinikker. Det kunne vi have gjort anderledes ved ikke at inddrage dem, men det giver gode data efterfølgende.