Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nyt tilbud til børn

Psykiatrien, Region Nordjylland

Om donationen

Mange børn og unge i Danmark er pårørende til en søskende med en psykisk lidelse. Dét at vokse op i en familie ramt af psykisk sygdom kan have stor, negativ indvirkning på barnets udvikling og trivsel, herunder øget risiko for skolefravær. Donationen gør det muligt at oprette støttegrupper og gruppeforløb for børn og unge, hvor de kan få hjælp til at bearbejde de svære følelser, man som pårørende kan have, og møde andre i samme situation.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrien, Region Nordjylland
Støttet beløb
732.008 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udviklingsprojektet har vist, at tilbuddet er godt placeret med hensyn til bl.a. tilgængelighed og medarbejdernes faglighed og ekspertise. Psykiatriledelsen i Region Nordjylland ønsker at implementere tilbuddet som en fast del af deres service. Dette kræver dog en mere omfattende undersøgelse af tilbuddet for at dokumentere dets effektivitet, inden det kan ske.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De kortsigtede mål er opnået, hvor familier har rapporteret positiv ændring i søskendes reaktioner og attitude over for barnet med diagnosen, større viden, færre konflikter, mindre ensomhed, større trivsel og evne til grænsesætning. Der er også mindre ansvarsfølelse hos søskende og påvirkning af deres søskendes mistrivsel, generelt. De langsigtede mål er for tidlige at vurdere, men projektet har lagt et solidt fundament, for videre forskning i både kortsiget og langsigtet effekt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet bestod af: Fase 1) fem interviews til behovsidentifikation, fase 2) to workshops til udvikling af tilbuddet, fase 3) afprøvning af tilbuddet, fase 4) workshop til tilpasning af tilbuddet, fase 5) afprøvning af det tilpassede tilbud, og fase 6) fokusgruppeinterview til evaluering af tilfredshed. Vi valgte ikke at effektevaluere tilbuddet, da det ikke var tilstrækkeligt modent. Vores primære fokus var grundig udvikling af tilbuddet først, men vi planlægger at effektevaluere det senere.