Søg støtte

Søg

Selvevaluering

OBEAT - Beating Obesity

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Om donationen

Donationen går til et pilotstudie, der vil afprøve en stressreducerende intervention til normalvægtige gravide. Stress under graviditeten udgør en risikofaktor for udvikling af overvægt hos både mor og barn. Det skal undersøges, hvordan en intervention, der er baseret på app og internet, på en omkostningseffektiv måde skal designes for bedst at reducere stress og føre til en sund vægtudvikling hos børn og mødre. De 60 deltagere vil blandt andet få målt deres stressniveau via hårprøver. Det skal undersøges, om indsatsen bliver godt modtaget af kvinderne, om den kan integreres i jordemødres arbejde, og om måleprogrammet kan gennemføres i praksis. Forsøget skal ske i samarbejde med Hvidovre Hospitals fødeafdeling.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Støttet beløb
984.375 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er endnu ikke helt afsluttet, det er lykkedes at engagere sundhedspersonalet til at hjælpe med at indsamle biologiske prøver i forbindelse med konsultationerne og lige efter fødslen. Det er også i et vist omfang lykkedes at engagere jordemødrene på Hvidovre og Amager hospital til hjælpe med at informere de gravide om, at projektet findes under deres konsultationer med de gravide kvinder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er stadig i gang, men det forventes, at alle målene i projektet bliver opfyldt. Vi har opnået meget erfaring og viden omkring de praktiske aspekter af en kommende større intervention, eksempelvis hvor lang tid vi kan forvente, at det vil tage at rekruttere det nødvendige antal deltagere. De data, der er indsamlet indtil videre, er ved at blive analyseret, og de sidste data er ved at blive indsamlet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at aktiviteterne har været de gode i forhold til projektets formål. Man kunne med fordel have udviklet et helt kort spørgeskema til at måle stress hos de kvinder, der ikke ønskede at deltage efter at have læst informationsmaterialet. Derudover kunne man med fordel have afsat mere tid til at målrette Robusthedsprogrammet mere præcist til projektets målgruppe. Begge dele er noget som vil blive inddraget i overvejelserne ved planlægning af et større interventionsprojekt.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet